Vilka är vi?

 

Kryger startades 2017 och är ett entreprenadbolag med inriktning på grävning, busk/trädröjning och lantbruk. I dagsläget bedriver vi bland annat jordbruket på Flemminge Gård på Vikbolandet i Östergötland och Degerhof Gård i Söderköping. Vår huvudfokus ligger på effektiv spannmålsodling. Vår vision långsiktigt är att bli ett stordrift-bolag för jordbruk i regionen. 

Våra tankar kring jordbruket är ett effektivt jordbruk med en långsiktig, effektiv och hållbar modell  som innebär en opitmerad växtföljd och en passande maskinsystem. Vi har ett plöjningsfritt system med en växtföljd där vi försöker effektivisera växtskydd, växtnäring men siktar alltid mot högsta skörd . Vete, Åkerbönor, Höstraps, Lin & Maltkorn är grödor som ingår i vår växtföljd. 

Vår entreprenad del utgår från Norrköping men utför uppdrag i hela Östergötland, Sörmland och Småland. Vi har tillgång till en bred maskinpark och det vi inte har själva har vi goda samarbetspartners som hjälper oss med. Goda relationer och partnerskap är något som vi värdesätter högt. 

Företagsledningen har 15 års erfarenhet av branschen och investerarna är de lokala entreprenörerna från HS Group AB som också är inblandade i Städarna Sverige AB, Ideal Of Sweden och Nistra AB.

Långsiktigt, Serviceinriktat och Tryggt.